ISSN: 1309-1581
AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
2637 times viewed.
889 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2016.4.006.x
KÜLTÜREL KARŞILAŞMALAR BAĞLAMINDA KİMLİKLERİN ANALİZİ
AN ANALYSIS OF IDENTITIES IN THE CONTEXT OF CULTURAL ENCOUNTERS
Yrd. Doç. Dr. Burcu ZEYBEK
Abstract in Turkish
Kültürel karşılaşmaların çatışmalı yapısının en görünür şekilde yaşandığı yerlerden biri Almanya’dır. Araştırmanın amacı, Almanya’da yaşanan kültürel karşılaşmaları ve kimlik sorunlarını, Fatih Akın’ın Duvara Karşı film çerçevesinde incelemektir Bu bağlamda yer alacak film analizi, Türk-Alman kimlikleriyle ilgili söylemsel tartışmalar ve kültürel karşılaşmalar ekseninde yapılması bakımından önemlidir.          Avrupa’da oldukça ilgi gören, Almanya’daki kültürel karşılaşmalar ve melez kimliklerin varlığına vurgu yapan ‘Duvara Karşı’ filmi göstergebilimsel analiz yöntemiyle irdelenmiştir.Kültürel karşılaşmalar ve melez kimliklere vurgu yapan bu film Almanya’da değişen ve dinamik bir kimlik anlayışını öne çıkarmaktadır. Bu duruşuyla Alman sineması içinde bir çatışma ve mücadele alanı olarak farklı bir bakış açısı oluşturmakta, Alman sinemasına yeni anlatım formu sunmaktadır.
Abstract in English
Germany is one of the countries, where conflicting nature of cultural encounters is clearly visible. The aim of the study is to investigate cultural encounters and identity problems in Germany within the framework of Fatih Akın's movie Gegen Die Wand. Film analysis, which will be placed in this context, is important due to the fact that it addresses discursive discussions related to Turkish-German identities and  cultural encounters.                       'Gegen Die Wand,' which puts emphasis on cultural encounters and existence of hybrid identities in Germany, issues that attract a great deal of attention in European literature, was analysed with semiotic analysis method. This movie, which, lays emphasis on cultural encounters and hybrid identities, highlights the changing and dynamic sense of identity in Germany. It creates a different point of view in German cinema as an area of conflict and struggle, and provides a new narrative form to German cinema.
© 2010 - 2019 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: