ISSN: 1309-1581
AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
1564 times viewed.
667 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2017.5.014.x
Yeni Medyada Katılımcı Kültür ve Troller: Adana Şehri Üzerine Trollerin Dil Kullanım Pratikleri
Participant Culture And Trolls in New Media: Trolls Language Usage Practices on Adana City
Sencer TURHAN, Yüksek Lisans Öğrencisi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, sencer.trhn37@gmail.com
Abstract in Turkish
Yeni medya platformları katılımcı kültürün ortaya çıkardığı troller için bir mücadele alanıdır. Türkiye'de Adana şehri ile ilgili var olan geleneksel algının Twitter trolleri ile birlikte daha da pekiştiği, zaman zaman şehir efsanesi olarak düşünülebilecek içeriklerle sosyal medyanın eğlencesi haline geldiği görülmektedir. Bu durum sosyal medyada trollerin, Adana üzerine ürettiği içerikleri ve kullanılan dil pratiklerini keşfetme gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışma Adana şehri hakkında katılımda bulunan Twitter trollerinin söylemlerini kapsamaktadır. Bu nedenle Adana şehri örnek olayı ve trollerin kullandığı dil pratiklerine yönelik söylem çözümlemesi yöntemi kullanılacaktır. Çalışma, Twitter’da trollerin Adana hakkında üretilen içeriklerini, dolayısıyla şehrin kültürel ve toplumsal yapısına yönelik nasıl bir dil kullandıklarını keşfetmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışma, Twitter’da menşei Adana olan ve kendilerini Adana şehri ile ilgili içerik üreticileri olarak tanımlayan hesaplarla sınırlandırılmıştır. Bu nedenle araştırma sınırlılıkları sadece Adana’nın toplumsal yapısı ve şehir kültürü üzerine içerik üreten 7 trol hesabı kapsamaktadır.
Abstract in English
New media platforms are a struggle for the trolls that the participating cult has emerged. It seems that the traditional tradition of the city of Adana in Turkey has become more popular with Twitter trolls and has become social media entertainment with content that can sometimes be considered as urban legend. This situation reveals the necessity of discovering the trolls on social media, the content produced on Adana and the language practices used. This study includes the speeches of the Twitter trolls in attendance on the city of Adana. For this reason, a method of discourse analysis will be used for the language practices used by the example cases and trolls of the city of Adana. The research aims to discover what trolls on Twitter use in their discourse on Adana, and therefore on the cultural and social structure of the city. The study is limited to accounts on Twitter, which originate in Adana and define themselves as producers of content related to the city of Adana. For this reason, research limitations include only 7 troll accounts which produce content on Adana's social structure and city culture.
© 2018 - AJIT-e Online Academic Journal Of Information Technology
All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.