ISSN: 1309-1581
AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
5788 times viewed.
9574 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2013.3.006.x
Dijital Nesil, Dijital İletişim ve Dijitalleşen (!) Türkçe
Digital Generation, Digital Communication And The Digitalized (!) Turkish
Yrd. Doç. Dr. Tüba Karahisar
Abstract in Turkish
Sosyologların kuşakları; X,Y,Z olarak bölümlendirmesiyle birlikte aslında bu bölümlendirmenin iletişim araçlarının etkileşimliliğine göre yapıldığı kanısı giderek güçlenmektedir. Zira Z kuşağı olarak adlandırılan dijital nesil, iletişim kanalı olarak interneti ve akıllı telefonları tercih etmeye başlamıştır. Küreselleşme ile birlikte İngilizce, dijital neslin kullandığı iletişim araçlarının başat dili olmuştur. Hızlı olma tutkusu, etkileşimsellik, hayatın diğer alanlarında Z kuşağını hızlı, tez canlı olmaya zorlarken dilde de kendisini hissettirmektedir. Öyle ki yazılan kelimelerden sesli harfler çıkarılmakta, konuşma dilindeki basit kelimeler kısaltılmakta, duygu durumları noktalama işaretlerinden oluşan ifadelerle anlatılmaya çalışılmaktadır. Ayrıca yarı Türkçe yarı İngilizce yazılan cümlelerin yanı sıra konuşma dilini olduğu gibi yazıya aktarma da Z kuşağı arasında giderek yaygınlaşmakta, hatta düzgün cümle kuranlar azınlıkta kalmaktadır. Bu bağlamda çalışmada yöntem olarak literatür taraması yapılmıştır. Ayrıca, özellikle forum siteleri ve sosyal paylaşım sitelerindeki yazışmalar da incelenmiştir.
Abstract in English
The generation X, Y, Z division of sociologists reinforces the opinion that this division is done in accordance with the interactivity of communication devices. This is because the digital generation referred to as generation Z has started to prefer the internet and smart phones as a means of communication. The influence of globalization has led English to become the principle language of communication devices used by the digital generation. As the passion for speed compels generation Z to be fast, impatient in other areas of the interactive life, its influences are also felt on the use of Turkish. Such that vowels are being omitted from words that are written, the simple words in the colloquial language are abbreviated, states of emotion are tried to be explained with expressions consisting of punctuation marks. Also, in addition to the half Turkish, half English sentences, transferring this to writing as in the colloquial language is also gradually spreading amongst generation Z, and in fact those forming proper sentences are becoming a minority. In this context, literature scanning method was carried out as a method in this study. The correspondences particularly in online forums and social networking sites have also been analyzed. The generation X, Y, Z division of sociologists reinforces the opinion that this division is done in accordance with the interactivity of communication devices. This is because the digital generation referred to as generation Z has started to prefer the internet and smart phones as a means of communication. The influence of globalization has led English to become the principle language of communication devices used by the digital generation. As the passion for speed compels generation Z to be fast, impatient in other areas of the interactive life, its influences are also felt on the use of Turkish. Such that vowels are being omitted from words that are written, the simple words in the colloquial language are abbreviated, states of emotion are tried to be explained with expressions consisting of punctuation marks. Also, in addition to the half Turkish, half English sentences, transferring this to writing as in the colloquial language is also gradually spreading amongst generation Z, and in fact those forming proper sentences are becoming a minority. In this context, literature scanning method was carried out as a method in this study. The correspondences particularly in online forums and social networking sites have also been analyzed.
© 2010 - 2019 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: