ISSN: 1309-1581
AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
2117 times viewed.
665 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2017.1.007.x
Siyasal Komplo Teorilerinin Sosyal Medya Üzerinden Toplumsal Realiteyi İnşası
Construction of Social Reality of Social Media Through Political Conspiracy Theory
Dr.Kamuran Değer
Abstract in Turkish
ÖZET             Bu makale komplo teorilerinin sosyal medya üzerinden yayılımının nasıl gerçekleştiği sorusu üzerine şekillenmiştir. Buna göre makalede geçmişten ve günümüzden örnekler ile komplo teorileri ve sosyal medya ilişkisi tartışmaya açılarak, bu konuya akademik bir bakış açısı ve yorum katılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda çalışmada komplo teorilerinin tanımı, siyasal iktidarların komplo teorilerini kullanarak toplumsal realitenin oluşumunu nasıl sağladıkları, günümüzde sosyal medyanın önemi, sosyal medya, propaganda ve komplo teorileri arasındaki işleyişin nasıl gerçekleştiği ortaya konulmaya çalışılmaktadır.  
Abstract in English
ABSTRACT This article describes how the spread of conspiracy theories has been shaped through social media on the question of the place. According to this article in the past and the conspiracy theory with examples of the present and opened the discussion on social media relations, is an academic perspective on these issues and is intended to include comment. In this context, the definition of conspiracy theories in the study, how they allow the formation of social reality using the political power of conspiracy theories, current social media the importance of social media, are trying to show how the relations between propaganda and conspiracy theories that place.         
© 2018 - AJIT-e Online Academic Journal Of Information Technology
All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.