ISSN: 1309-1581
AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
2236 times viewed.
992 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2016.4.002.x
Türkiye’de Mobil Alışverişin Çevrimiçi Tüketici Davranışlarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma
A Research An The Effects Of Mobıle Shoppıng On Onlıne Consumer Behavıour In Turkey
Zeyneb UYLAŞ, Özhan TINGÖY
Abstract in Turkish
Mobil teknolojilerinin gelişimi toplumların gündelik yaşamında çeşitli değişimlere yol açmaktadır. Mobil telefonların teknik altyapılarının gelişmesiyle bireyler internet üzerinden alışverişlerini mobil telefonları aracılığı ile gerçekleştirebiliştir. Bu çalışmada, Türkiye’de mobil alışverişin tüketici davranışları üzerine etkisi araştırılmıştır. Araştırma çerçevesinde mobil teknolojilerinin gelişimi, elektronik ticaret, mobil ticaret, tüketim, tüketici davranış modelleri, tüketici davranışlarını etkileyen faktörler, çevrimiçi alışveriş ve mobil alışveriş detaylı olarak incelenmiş, veri ve istatistiklerden yararlanılarak bilgiler paylaşılmıştır. Literatür paralelinde 390 kişinin katıldığı anket uygulanmıştır. Anket uygulaması sonucunda elde edilen bulgular literatür paralelinde uzman görüşleri ile yorumlanmıştır. 
Abstract in English
Developing mobile technologies lead to various changes in the daily life of the communities. People has realized through mobile phones for shopping on the internet with the development of the technical infrastructure of the mobile phone. It has been investigated  the effect on consumer behavior of mobile shopping, in Turkey for this study. In the research framework, it has examined in detail of developing mobile technologies, electronic commerce, mobile commerce, consumption, consumer behavior models, factors affecting consumer behavior, it has shared information using data and statistics in the online and mobile shopping. The survey was administered of 390 people attending in literature parallel. The findings obtained from the survey application was reviewed with expert in literature parallel.
© 2018 - AJIT-e Online Academic Journal Of Information Technology
All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.