ISSN: 1309-1581
AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
2303 times viewed.
765 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2017.1.003.x
Sosyal Medyanın Göstergebilimsel Dili: Emojiler
Indicative Language Of Social Media: Emojis
Cengiz ANIK, Prof. Dr., Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, canik@marmara.edu.tr Ali Murat KIRIK, Yrd. Doç. Dr., Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, TV ve Sinema Bölümü, murat.kirik@marmara.edu.tr Ayşe Gül SONCU, Yrd. Doç. Dr., Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, agulsoncu@gmail.com
Abstract in Turkish
İnternet teknolojisinin gelişim göstermesiyle birlikte çok yönlü etkileşim imkânı tanıyan sosyal paylaşım ağları ortaya çıkmış ve bireyler sanal uzamın bir parçası durumuna gelmişlerdir. Sosyal medyanın kendine özgü yapısı sanal kültürün oluşumuna neden olmuş ve emoji adı verilen göstergeler eşliğinde organik bir dil meydana gelmiştir. Sosyal paylaşım ağları bireyleri yoğun bir şekilde etkilemiş ve kullanılan sanal dil dehumanizasyon olgusunu ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmada sosyal medyanın göstergebilimsel açıdan değerlendirmesi yapılmış ve emojilerin taşımış olduğu anlam yükleri irdelenmiştir. 
Abstract in English
As a result of technological development of the Internet social media networks which provides multiple interaction opportunity has appeared and individuals become a part of virtual extension. The unique structure of social media caused to formation of virtual culture and an organic language arose in company with indicators which are named emoji. In this study, it is examined that social media networks generates a distinctive language and emojis are shown as examples of this examination. 
© 2018 - AJIT-e Online Academic Journal Of Information Technology
All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.