ISSN: 1309-1581
AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
1660 times viewed.
639 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2017.5.012.x
Pokemon Go Oyunu Bağımlılığını Destekleyen Bileşenlerin Kalitatif İncelenmesi
A Qualitative Research on the Supportive Components of Pokemon Go Addiction
Ramazan Ertel, Yüksek Lisans Öğrencisi, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bililer Enstitüsü, Görsel İletişim Tasarımı ve Reklamcılık Anabilim Dalı, ramazanertel@hotmail.com Onur Karakaş, Doktora Öğrencisi, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bililer Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, onurkarakas90@gmail.com Yusuf Bahadır Doğru, Arş. Gör., Kocaeli Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, yusufbd@hotmail.com
Abstract in Turkish
Dijital oyun bağımlılığı kavramı, yeni medya iletişimin gelişmesiyle birlikte hayatımızda daha fazla yer almaktadır. Bu kapsamda artırılmış gerçeklik oyunu olarak Pokemon GO oyunu ele alınmıştır. Çalışma, Pokemon GO oyuncularının ifadeleri doğrultusunda oyuncuları bağımlılığa yönelten ya da yöneltmeyen bileşenlerin neler olduğunu ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırma kapsamında kişilerin belirlenmesinde amaçlı örneklem yöntemi kullanılmış ve yapılan yarı yapılandırılmış görüşme, Forum Donanım Haber sitesinde Pokemon GO ana konusundaki on altı kişiyle WhatsApp ve Skype aracılığıyla görüntülü olarak gerçekleştirilmiştir. “Dijital Oyun Bağımlılığı Ölçeği ve Yee’nin (2007) geliştirmiş olduğu “Oyun Bağımlılığını Destekleyen Bileşenleri” temel alarak hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Elde edilen verilere göre beş katılımcı dijital oyun bağımlısı olarak değerlendirilmiştir. Çalışmada dijital oyun bağımlısı bireylerde, sosyal bileşen, oyuna dalma ve başarı bileşeninin dijital oyun bağımlılığını desteklediği bulgulamıştır.
Abstract in English
The concept of digital game addiction has been taking more place in our lifes by the development of new media communication. In this context, Pokemon Go which is an augmented reality game, has been determined as study topic. By the direction of Pokemon GO players' statements, the study aims to determine components which impel or do not impel the gamers to the game addiction. Semi-structured interview technique has been performed in the study. In the context of research, purposive sampling method has been used to determine individuals and the semi-structured interview technique has been carried out by Whatsapp and Skype video calls which are performed with identified sixteen individuals who were took part in “Pokemon Go” topic at “Forum Donanım Haber” web site. In the study, datas were collected by semi-structured interview form which was based on Yee’s (2007) “supportive components of game addiction”. According to the obtained data from the study, it was observed that five individuals were considered as digital game addicts.In the study, it was discovered that the social, immersion and achievement componenets support digital game addiction in digital game addicted individuals.
© 2010 - 2019 / AJIT-e : Online Academic Journal Of Information Technology All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.

Supported by: