ISSN: 1309-1581
AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
5115 times viewed.
3322 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2013.3.002.x
Seyahat İşletmelerinde Bilgi Teknolojilerinin Rolü ve Küresel Dağıtım Sistemlerine Bir Örnek: AMADEUS
Role Of Information Technologies In Travel Business And Case Of Global Distribution System: AMADEUS
Gökçe Yüksek
Abstract in Turkish
Bilgi teknolojileri ve küreselleşmenin beraberinde getirdiği değişimlerden seyahat işletmeleri de etkilenmektedir. Bilgi teknolojileri, işletmelerin rekabet üstünlüğü elde etmelerine yardımcı olmaktadır. 1980’li yıllarda gelişen küresel dağıtım sistemleri seyahat işletmeleri üzerinde önemi bir yere sahiptir. Bu sistemlere dâhil olmayan işletmeler ise ciddi sorunlar ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu araştırmanın amacı seyahat işletmelerinde bilgi teknolojilerinin önemini önde gelen küresel dağıtım sistemlerinden biri olan AMADEUS örneği ile değerlendirmektir. Betimsel analiz yapılan araştırmada literatür taranarak seyahat işletmelerinde bilgi teknolojilerinin rolü açıklanmıştır. Örnek küresel dağıtım sistemi AMADEUS incelenerek de küresel dağıtım sisteminin işleyişi incelenmiştir.
Abstract in English
Travel businesses are also being affected by alterations which information technologies and globalization bring along. Information technologies help businesses to gain a competitive edge. Global distribution systems improved during 1980s have an important position on travel businesses. Businesses do not participate in these systems encounter with serious problems. The aim of this study was to evaluate the importance of information technologies in travel businesses with the example of AMADEUS, one of the leading global distribution systems. In the research descriptive analyzes used, the role of information technologies in travel businesses was explained by literature search. Study investigated the process of global distribution system by the example of global distribution system AMADEUS.
© 2018 - AJIT-e Online Academic Journal Of Information Technology
All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.