ISSN: 1309-1581
AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
5366 times viewed.
3385 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2013.3.005.x
Tıpta 3 Moleküler Yapının Geleceği
The Future of 3 Molecular Structures in The Medical
Nesibe Yalçın, Esra Çoban, Sevgi Arı nesibe.yalcin@bilecik.edu.tr, didebancoban@gmail.com.tr ,sevgi-ari@hotmail.com.tr
Abstract in Turkish
Bu çalışma, üç moleküler yapının (DNA (DeoksiriboNükleik Asit), nanoteknoloji ve yonga) tıp alanındaki geleceğine ilişkin bir bakış sunmaktadır. İlk olarak bu üç moleküler yapı kavramları açıklanmış, daha sonra tıp alanında yapılmış çalışmalarına örnekler verilmiş ve gelecekteki gelişimleri hakkında öngörüde bulunulmuştur.
Abstract in English
This paper is an overview of the future of three molecular structures (DNA (Deoxyribonucleic Acid), nanotechnology and chip) in the medical. First, the concepts of this molecular structures are explained, then their recent past studies in the medical field are given and their improvements in the future are predicted.
© 2018 - AJIT-e Online Academic Journal Of Information Technology
All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.